phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

RESOLUCIÓ ACC/3212/2021, de 25 d'octubre, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 591801).


en resum:

_període per presentar del 2 de novembre fins 31 de desembre a Catalunya,

_la resolució té un termini màxim de sis mesos,

_l’import total de la convocatòria per l’any 2021 és d’un milió €

_les bases son les aprovades en laRESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

_l’import màxim subvenció és de 12.000€

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa