phone

937 33 61 71

8:30-15:00 (només amb cita prèvia) - telèfon 9:00-14:00

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Cèdula d’habitabilitatLa cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Va adreçat al promotor de l’habitatge, el propietari, l’administrador o un representant autoritzat.

Les dades que consten a la cèdula són:

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

La cèdula s’anomena:


Per a més informació de la cèdula de primera ocupació cliqueu el següent enllaç.


Per a més informació de la cèdula de segona ocupació cliqueu el següent enllaç.


Si voleu sol·licitar un còpia d'una cèdula vigent podreu fer el tràmit si cliqueu el següent enllaç


CERCADOR DE CÈDULES


Us informem que es troba habilitada la tramitació telemàtica de les còpies de cèdules d'habitabilitat, la qual està disponible a la nostra pàgina web a l’enllaç

 

 

Si necessiteu saber si un habitatge disposa de cèdula d'habitabilitat vigent, així com la seva superfície útil, podeu fer la consulta indicant el número de cèdula o la referència cadastral al següent enllaç

 

  

No obstant això, per a qualsevol incidència o en cas de rebre una notificació on s’indiqui que ”no és possible facilitar-vos una còpia de la cèdula d'habitabilitat que ens heu sol·licitat degut a la manca de concordança entre el número de cèdula d'habitabilitat i les dades facilitades de la referència cadastral" podeu presentar la sol·licitud de còpia de la cèdula mitjançant el model RE-906 degudament complimentat adjunt a una petició genèrica, que trobareu als enllaços següents:

 

https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/cedules_dhabitabilitat/RE_906_Sollicitud_Duplicat_Cedula.pdf

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

 

Un cop tramitada la petició genèrica i comprovat que la cèdula d’habitabilitat és vigent, rebreu una còpia de la mateixa a l’adreça electrònica que consti a la vostra sol·licitud.

 

 

Recordar-vos el següent:

 

-Aquest tràmit només el podeu fer presencialment si sou un particular i heu demanat cita prèvia, per a l’oficina que us correspongui, en el següent enllaç

 

-Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius han de tramitar per internet; la documentació que s’aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

 

Aquesta bústia de contacte és a la vostra disposició per a consultes, queixes i suggeriments.

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa