phone

937 33 61 71

8:15-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.


Poden accedir a les subvencions:

·        Les juntes o comunitats de propietaris

·        Les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris

·        Els propietaris únics d'edificis d'habitatges

·        Els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera

·        Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil

·        Les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis i cooperatives.


Actuacions subvencionables:

·        Millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat dels edificis.

·        Conservació i millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.Termini de la convocatòria d'ajuts: del 7 de Juliol al 4 d'octubre de 2020Abans de presentar la sol·licitud s'ha de disposar de l'ITE, la sol·licitud del certificat d'aptitud, el CEE i l'etiqueta energètica.


Per a més informació, sol·licituds i requisits cliqueu al següent enllaç.

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa