phone

937 33 61 71

8:30-15:00 (només amb cita prèvia) - telèfon 9:00-14:00

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Adjudicacions
Redacció del Pla local d’habitatge de Terrassa (PLHT) 2019 – 2024


FORMALITZATContractació dels serveis de tractament de dades i anàlisis de resultats i coordinació del treball de camp del cens d'habitatges buits de Terrassa


FORMALITZAT


Reparació de la impermeabilització de les plantes soterrànies aparcaments de les comunitats situades al c/ Sant Lluís núm. 44 i 45 de Terrassa


ADJUDICAT


Campanya de comunicació per impulsar projectes de la Borsa de Mediació de Lloguer Social i altres formes d'accés a l'habitatge i cessió d'ús


Informe


ResolucióAcord Marc per a l'homologació d'empreses i industrials per obres i reparació, manteniment i reforma dels habitatges i altres immobles gestionats per Habitatge Terrassa.


AdjudicacióSubstitució de vidres de les balconeres de diferents habitatges situats al Parc Gernika, 28-30, 30-38, 40-46.


Adjudicació

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa